Armenien, Kloster Tatev

Եթե ցանկանում եք  ուսանել, հետազոտել, դասավանդել, գործնական աշխատանքներ կատարել կամ լեզու սովորել Գերմանիայից դուրս, օրինակ՝ Հայաստանում, ապա հետևյալ կայքերում Դուք կարող եք գտնել Ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

DAAD/Jordan

Հայաստանում բարձրագույն կրթության համակարգի վերլուծություն և DAAD-ի գործունեության ակնարկ

Ստորև կգտնեք համապարփակ վիճակագրություն, տեղեկատվություն և վերլուծություն բարձրագույն կրթության և ակադեմիական համակարգերի վերաբերյալ, ինչպես նաև DAAD-ի գործունեության ընդհանուր ակնարկը: Հետևյալ տեղեկատվությունը ներկայումս հասանելի է միայն գերմաներենով: