განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა:
16.11.2020 / სტიპენდია 01.06.2021-დან
განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა:
16.11.2020 / სტიპენდია 01.06.2021-დან
განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა:
16.11.2020 / სტიპენდია 01.06.2021-დან