კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ონლაინ კურსი უმაღლესი სასწავლებლების
გერმანული ენის პედაგოგებისთვის

Online-Fortbildung „Interkultureller, kommunikativer, holistischer Spracherwerb.
Lernen mit den fünf Sinnen“

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 27.09.2020

განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე:  reul@daad-georgia.org

ვრცლად …