ბროშურის “DAAD-ის პროგრამები უმაღლესი სასწავლებლების ინტერნაციონალიზაციისათვის” მეორე გამოცემა მკითხველს გერმანიის უმაღლეს სასწავლებლებთან თანამშრომლობის მეტ შესაძლებლობას სთავაზობს.

ვრცლად …