გსურთ გერმანიაში სწავლა და მუშაობა?

დაესწარით ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრას “Study and Career” და თავად
გაესაუბრეთ გერმანიის უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს.

9 და 10 დეკემბერი / 16.00 – 18.00 სთ. (საქართველოს დრო)

დარეგისტრირდით

გაეცანით ღონისძიების პროგრამას