გამოცხადდა Rustaveli-DAAD-ის ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

  • ახალგაზრდა მეცნიერთათვის (პოსტ-დოკებისთვის) (4-6 თვე);
  • დოქტორანტებისთვის (3 თვე);
  • ერთობლივი სადოქტორო პროგრამების დოქტორანტებისთვის (6 თვე);
განაცხადის ატვირთვის ბოლო ვადა DAAD-ის პორტალზე: 12 აპრილი
დოკუმენტების წარდგენის ვადა რუსთაველის ფონდში: 14 აპრილი / 17.00 სთ.

გთავაზობთ ჯგუფურ კონსულტაციას ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრების ფორმატში:

დაწვრილებითი ინფორმაცია კონკურსის პირობების შესახებ იხილეთ ბმულებზე:
ქართული ვერსია

შეკითხვების შემთხვევაში მიმართეთ