27 და 28 მაისს, განათლების მე-11 საერთაშორისო გამოფენაზე DAAD შემდეგი თემებით გიმასპინძლებთ:

 • სწავლა გერმანიაში ბაკალავრიატის პროგრამაზე
  მიზნობრივი ჯგუფი: აბიტურიენტები და მშობლები
  27.05.21  /  11:00 – 13:00 სთ.
  28.05.21  /  18:00 – 19.00 სთ.
 • DAAD – ის სამაგისტრო სტიპენდიები
  მიზნობრივი ჯგუფი: ბაკალავრიატის მე – 4 კურსის სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, მაგისტრატურის სტუდენტები
  27.05.21  /  13:00 – 15:00 სთ.
  28.05.21  /  11:00 – 13.30 სთ.
 • DAAD – ის კვლევითი სტიპენდიები
  მიზნობრივი ჯგუფი: დოქტორანტები, პოსტ-დოკები, მეცნიერები
  27.05.21  /  15:00 – 17:00 სთ.
  28.05.21  /  15:00 – 17:00 სთ.
 • საზაფხულო ენის კურსი გერმანიაში
  მიზნობრივი ჯგუფი: ბაკალავრიატის 1-ლი, მე-2 და მე-3 კურსი; მაგისტრატურის 1-ლი კურსი
  27.05.21  /  17:00 – 19:00 სთ.
 • DAAD – ის სამაგისტრო სტიპენდიები არქიტექტურისა და ხელოვნების სფეროსთვის
  28.05.21  /  17:00 – 18:00 სთ.
რეგისტრაცია: https://educationfair.ge