29 ივლისს სტარტს აიღებს ტრინაციონალური საზაფხულო კურსი
“Stadt-Land-Fluß. Umweltschutz geht uns alle an”, რომელიც ხუთი ონლაინ
ბლოკ-სემინარისგან შედგება და მიმდინარე წლის დეკემბრამდე გასტანს.

საზაფხულო კურსში მონაწილეობა შეუძლიათ სომეხ, აზერბაიჯანელ და
ქართველ სტუდენტებს (ბაკალავრიატის მე-2 კურსიდან), რომლებიც
B1 დონეზე ფლობენ გერმანულ ენას.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 23 ივლისი 2021

დამატებითი ინფორმაცია