გერმანული ენის საზაფხულო კურსი გაძლევთ შესაძლებლობას,  გაიუმჯობესოთ ენის ცოდნა და გაეცნოთ გერმანიის კულტურას.

გერმანული ენის საზაფხულო კურსი გერმანიაში 

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 01.12.2021

საჭირო დოკუმენტების ნუსხა ქართულ ენაზე