უფლისციხე

გსურთ საქართველოში სწავლა, კვლევა, სწავლება, პრაქტიკის გავლა ან ენის შესწავლა? გაეცანით დაწვრილებით ინფორმაციას შემდეგ გვერდებზე.

DAAD/Jordan

უმაღლესი და ზოგადი განათლების სისტემა და DAAD-ის აქტივობების მიმოხილვა

იხილეთ სტატისტიკური მონაცემები, ინფორმაცია უმაღლესი განათლების სისტემის შესახებ, სამეცნიერო მიმართულებების ვრცელი ანალიზი, აგრეთვე ინფორმაცია DAAD-ის მიერ ქვეყანაში განხორციელებული აქტივობების შესახებ.