გერმანული ენის შესწავლა შესაძლებელია საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტში, აგრეთვე ენის შემსწავლელ კურსებზე.

გოეთეს ინსტიტუტი

გოეთეს ინსტიტუტი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთელს მსოფლიოში მოქმედი კულტურის ინსტიტუტია, რომელიც ხელს უწყობს უცხოეთში გერმანული ენის შესწავლას და ეწევა საერთაშორისო კულტურულ თანამშრომლობას.

გოეთეს ინსტიტუტი გთავაზობთ ენის კურსებს ყველა ასაკის მსურველთათვის.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ გოეთეს ინსტიტუტის ვებგვერდზე.

Deutsche Welle

Deutsche Welle – გერმანიის ტალღა რადიოს, ტელევიზიისა და ინტერნეტის საშუალებით ავრცელებს თავის გერმანულენოვან პროგრამებს და ამომწურავ ინფორმაციას აწვდის გერმანიითა და გერმანული ენით დაინტერესებულ მოსწავლეებსა თუ მასწავლებლებს.