Inhalt

Կրթաթոշակային ծրագրերի բազա

Կրթաթոշակային ծրագրերի բազայում Դուք կարող եք ծանոթանալ DAAD-ի, ինչպես նաև այլ դրամաշնորհային կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող կրթաթոշակային հնարավորություններին՝ նախատեսված ուսանողների, բուհավարտների, հետազոտողների, գիտնականների և դասախոսների համար:

Objective

 • ERP Study Scholarships are sponsored by the Federal Ministry of Economic Affairs and Climate Action (BMWK) to provide foreign graduates of Economics and Business Administration with opportunities to complete a Master's degree course at a state (public) or state-recognised German higher education institution and to gain a Master's Degree in Germany in the field of Economics and Business Administration .

Who can apply?

Excellently-qualified graduates who have completed a first degree (Bachelor, Diplom or comparable academic degree) in the field of Economics and Business Administration at the latest by the time they commence their scholarship-supported study programme.

What can be funded?

A complete Master's degree programme in Germany

Duration of the funding

18 - 24 months. Scholarships are awarded for degree courses with a duration of 3 or 4 semesters. To receive further funding after the first year of study, proof of academic achievements thus far should indicate that the study programme can be successfully completed within the standard period of study.

Value

 • Scholarship payments of 934 euros a month
 • Study allowance of 460 euros a year
 • Payments towards health, accident and personal liability insurance cover
 • Travel allowance
 • Upon decision of the selection committee the DAAD may fund attendance of a German language course at a language school in Germany for two months before the scholarship-supported studies begin.
 • Further payments can be paid upon application (Family allowances cannot be paid).

Selection

Scholarship holders are selected by selection committees in the home countries.

Further information

If the degree programme includes a stay abroad, funding for this stay abroad will only be considered if it does not take place in the home country and if it lasts a maximum of 25 per cent of the scholarship term.

Առաջարկներ գերմանական բուհերից

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from UniSC Australia and a Bloomb...

Ավելին

Find Your Master’s Program at TUM Campus Heilbronn

Students at TUM Campus Heilbronn receive a high-quality education at the renowned TUM University of Excellence and extensive support services for their studies.

Ավելին

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Ավելին

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Ավելին

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Ավելին

English-taught Master Programmes in Green and Information Technologies

Study innovative, future- and practice-oriented engineering Master’s programmes in central Germany!

Ավելին

„Advanced Quantum Physics“ International Master’s program at RPTU in K...

Discover modern science on atomic & sub-atomic scales at one of the leading German research departments and learn from award-winning teachers. https://physik.rptu.de/quantum-master

Ավելին

Discover the top-ranked International Master & PhD Programs at RPTU Un...

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau Application Deadline: Apr 30 & Oct 31 More information: https://rptu.de/international/home

Ավելին
1/8

Կապ

 • DAAD Թբիլիսիի տարածաշրջանային գրասենյակ

  Թ. Ճովելիձեի 4 0108 Թբիլիսի Հեռախոս: (+995 32) 2 920 926
  Էլ. փոստ: infodaad-georgia.org
DAAD-ի գտնվելու վայրը ցուցադրող քարտեզի սքրինշոթ