Ցուցումներ դիմորդին

DAAD տեղեկատվական կենտրոնի անձնակազմը կօգնի և սիրով կպատասխանի ծրագրերին վերաբերող բոլոր հարցերին: Այստեղ մենք ամփոփել ենք  տարատեսակ օգտակար ցուցումներ,  տեսահոլովակներ, հաճախակի տրվող հարցերի ցանկ և ավելին:  Մենք առաջարկում ենք տեղեկատվություն հետևյալ թեմաների վերաբերյալ.

Ի՞նչ կրթաթոշակներ է առաջարկում DAAD-ն

Հետևյալ թիրախային խմբերի համար DAAD-ն առաջարկում է կրթական և գիտահետազոտական կրթաթոշակներ Գերմանիայում՝

DAAD կրթաթոշակային ծրագրերի բազայում Դուք կգտնեք ինչպես DAAD-ի կողմից, այնպես էլ այլ դրամաշնորհային կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող կրթաթոշակային ծրագրեր:

Ինչպե՞ս կարող եմ գտնել համապատասխան ամառային դասընթաց կամ մագիստրոսական ծրագիր

DAAD կայքէջում Դուք կարող եք մուտք գործել լեզվական և մասնագիտական դասընթացների բազա և գտնել գերմանական համալսարանների կողմից առաջարկվող ամառային դասընթացներ:

«Բոլոր կրթական ծրագրերը» կոչվող տվյալների բազայում Դուք կգտնեք անգլերեն և գերմաներեն լեզուներով առաջարկվող մագիստրոսական ծրագրեր Գերմանիայում: Անգլերեն լեզվով առաջարկվող ծրագրերին Դուք կարող եք ծանոթանալ „International Programmes“ տվյալների բազայում:

Համապատասխան ուսումնական ծրագիր գտնելու վերաբերյալ այլ ցուցումներ կարող եք գտնել DAAD-ի կայքում:

Ինչպե՞ս կարող եմ PhD անել  Գերմանիայում

Օտարերկրացի դիմորդները, ովքեր ցանկանում են PhD անել Գերմանիայում, կգտնեն բազմաթիվ տեղեկություններ DAAD-ի „Research in Germany“ կայքում:

Եթե Դուք ցանկանում ենք  PhD անել Գերմանիայում անհատական ձևաչափով, ապա հարկավոր է ներկայացնել հետազոտական ծրագրի նպատակը: DAAD-ի կայքում Դուք կգտնեք ցուցումներ այն մասին, թե ինչպես կազմել գիտհետազոտական ծրագրի նկարագիրը:

Ինչպե՞ս կարող եմ գտնել ղեկավար հետազոտական այցի համար

Գերմանական հետազոտական դաշտը բազմազան է և ընդարձակ: DAAD-ի „Research in Germany“  կայքում Դուք կգտնեք տեղեկատվություն համապատասխան հետազոտական հաստատությունների վերաբերյալ:

Բացի այդ մենք կազմել ենք ուղեցույց գերմանացի դասախոսի կողմից տրվող հրավեր նամակի վերաբերյալ:

Ե՞րբ կարող եմ դիմել կրթաթոշակային ծրագրին

Ծրագրերին դիմելու վերջնաժամկետներին Դուք կարող եք ծանոթանալ տվյալ ծրագրի նկարագրության մեջ՝«Դիմելու ընթացակարգ» բաժնում: Ծրագրերի մեծամասնության դեպքում վերջնաժամկետը սահմանվում է հոկտեմբերի վերջից մինչև դեկտեմբերի սկիզբն ընկած ժամանակահատվածում: Ֆինանսավորումը մեկնարկում է հաջորդ տարվա հուլիսից, կամ ձմեռային կիսամյակից սկսած:

Արդյոք ինձ անհրաժեշտ է գերմաներեն լեզվի վկայական

Անհրաժեշտ է Ձեզ գերմաներեն լեզվի վկայական, թե ոչ՝ կախված է Ձեր ընտրած կրթաթոշակային ծրագրից:  Լեզվական պահանջների մասին տեղեկատվություն Դուք կարող եք գտնել ծրագրի նկարագրի մեջ՝ «Դիմելու նախապայմաններ» բաժնում:

Եթե տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին դիմելիս պահանջվում է ներկայացնել գերմաներեն լեզվի իմացության վկայական, սակայն դիմորդը չունի հնարավորություն ստանալու այն մինչև վերջնաժամկետի լրանալը, ապա նման դեպքերում  DAAD տեղեկատվական գրասենյակն իր դիմորդների համար կազմակերպում է անվճար onSET թեստ:

Այս տեսահոլովակում մենք քայլ առ քայլ բացատրում ենք, թե ինչպես կարելի է գրանցվել onSET թեստին:

Գրանցում onSET թեստին

Գրանցում onSET թեստին

Ակտիվացնել տեսանյութը

Տեսանյութն ակտիվացնելու համար սեղմեք «Բեռնել տեսանյութը»: Ցանկանում ենք նշել, որ ակտիվացումից հետո տվյալները կփոխանցվեն YouTube-ին։ Այս մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել մեր տվյալների գաղտնիության հայտարարության մեջ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.  OnSET վկայականը բավարար չէ գերմանական բուհ ընդունվելու համար: Բուհ ընդունվելիս հարկավոր է ունենալ լեզվի իմացության միջազգայնորեն ճանաչված վկայական:

Արդյոք ինձ անհրաժեշտ է անգլերեն լեզվի վկայական

Գերմանիայում կան բազմաթիվ անգլալեզու կրթական և հետազոտական ծրագրեր, որոնց կարող եք դիմել DAAD-ի միջոցով: Անհրաժեշտ է անգլերեն լեզվի վկայական, թե ոչ՝ կախված է Ձեր ընտրած կրթաթոշակային ծրագրից: Լեզվական պահանջների մասին տեղեկատվություն Դուք կարող եք գտնել ծրագրի նկարագրի մեջ՝ «Դիմելու նախապայմաններ» բաժնում:

Եթե տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին դիմելիս պահանջվում է ներկայացնել անգլերեն լեզվի իմացության  վկայական, սակայն դիմորդը չունի հնարավորություն ստանալու այն մինչև վերջնաժամկետի լրանալը, ապա նման դեպքերում  DAAD տեղեկատվական գրասենյակն իր դիմորդների համար կազմակերպում է անվճար  onSET թեստ: OnSET English թեստին գրանցվելիս հարկավոր է կատարել նույն այն գործողությունները, ինչ onSET Deutsch թեստին գրանցվելիս, տե՛ս վերևում:

Ինչպե՞ս կարող եմ կազմել ինքնակեսնագրություն և գրել հիմնավորագիր նամակ

DAAD կայքէջում Դուք կգտնեք ցուցումներ հիմնավորագիր նամակ շարադրելու մասին:

Բացի այդ մենք կազմել ենք նաև հայերեն լեզվով ուղեցույց ինքնակենսագրական և հիմնավորագիր նամակ կազմելու վերաբերյալ:

Ուղեցույց ինքնակենսագրություն և հիմնավորագիր նամակ կազմելու վերաբերյալ

Արական սեռի դիմորդներին խնդրում ենք նշել ինքնակենսագրության մեջ՝ ծառայե՞լ են արդյոք բանակում, թե ոչ:

Ցուցումներ պատշաճ և ամբողջական դիմում կազմելու համար

  • Խնդրում ենք ուշադրությամբ կարդալ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը (« Դիմելու ընթացակարգ» բաժնում): Դիտարկվել կարող են միայն ամբողջական դիմումները:

Ինչպե՞ս է գործում DAAD դիմումների պորտալը

Կրթաթոշակի նկարագրության մեջ՝ «Դեպի դիմումը» բաժնում, քայլ առ քայլ պարզաբանվում է, թե դիմորդն ինչպես կարող է էլեկտրոնային ճանապահով ներկայացնել իր դիմումը: Այնտեղ Դուք կարող եք նաև բեռնել պորտալում գրանցվելու և դիմումը ներկայացնելու վերաբերյալ ուղեցույցներ:

Բացի այդ մենք պատրաստել ենք երկու տեսահոլովակ, որտեղ հայերեն լեզվով հանգամանալից ներկայացվում է, թե դիմորդը ինչպես կարող է  գրանցվել պորտալում և դիմել մագիստրոսական կրթաթոշակին, կամ  «Ամառային դասընթացներ» ծրագրին:

Ուղեցույց պորտալում առցանց դիմում ներկայացնելու վերաբերյալ (մագիստրոսական ծրագիր)

Ուղեցույց պորտալում առցանց դիմում ներկայացնելու վերաբերյալ (մագիստրոսական ծրագիր)

Ակտիվացնել տեսանյութը

Տեսանյութն ակտիվացնելու համար սեղմեք «Բեռնել տեսանյութը»: Ցանկանում ենք նշել, որ ակտիվացումից հետո տվյալները կփոխանցվեն YouTube-ին։ Այս մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել մեր տվյալների գաղտնիության հայտարարության մեջ:

Ուղեցույց պորտալում առցանց դիմում ներկայացնելու վերաբերյալ (ամառային դասընթացներ)

Ուղեցույց պորտալում առցանց դիմում ներկայացնելու վերաբերյալ (ամառային դասընթացներ)

Ակտիվացնել տեսանյութը

Տեսանյութն ակտիվացնելու համար սեղմեք «Բեռնել տեսանյութը»: Ցանկանում ենք նշել, որ ակտիվացումից հետո տվյալները կփոխանցվեն YouTube-ին։ Այս մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել մեր տվյալների գաղտնիության հայտարարության մեջ:

Ինչպե՞ս է տեղի ունենում կրթաթոշակակիրների ընտրությունը

DAAD կրթաթոշակակիրների ընտրության ընթացքի և  չափանիշների մասին տեղեկություններ կարող եք գտնել DAAD կայքէջում: Առանձին ծրագրերի մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք այցելել նաև մեր տեղեկատվական կենտրոնը:

Ինչպե՞ս կարող եմ գտնել հավելյալ տեղեկատվություն DAAD կրթաթոշակների վերաբերյալ

DAAD-ի պաշտոնական կայքում Դուք կծանոթանաք ծրագրերին դիմելու նախապայմաններին, DAAD պորտալում դիմում ներկայացնելու ճիշտ կարգին և ընտրության ընթացքի վերաբերյալ կարևոր հարցերի պատասխաններին:

Բացի այդ մենք կազմել ենք հաճախակի տրվող հարցերի ցանկ։

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում Դուք կարող եք դիմել մեր տեղեկատվական կենտրոնի աշխատակիցներին, ովքեր սիրով կպատասխանեն դրանց: Այստեղ Դուք կգտնեք մեր կոնտակտային տվյալներն ու խորհրդատվության ժամերը:

My GUIDE

My GUIDE-ը կօգնի Ձեզ գտնել ճիշտ ուսումնական ծրագրեր

My GUIDE-ը կօգնի Ձեզ գտնել համապատասխան դասընթացներ ՝ հիմնվելով Ձեր գիտական ​​հիմքի և հետաքրքրությունների վրա: Գտե՛ք համալսարան ընդունվելու առաջարկվող տարբերակները և անմիջապես դիմեք Ձեր կողմից նախընտրելի համալսարաններին:

Ավելին

Առաջարկներ գերմանական բուհերից

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Ավելին

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Ավելին

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Ավելին

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Ավելին

Apply now for the Master’s program in European and International Law a...

Excellence in European and International Law. Students from more than 30 nations. Internationally renowned lecturers. Meet the world at the Europa-Institut! Apply now!

Ավելին

The Esslingen MBA: Your Key to Success

Join our international master’s programmes for STEM graduates. Hands-on learning, innovative case studies and company visits make our programmes competitive and career-building.

Ավելին

TU Berlin’s new podcast: Should I stay or should I go?

In the podcast “Should I stay or should I go?”, three alums of TU Berlin speak about their reasons for staying in Germany or returning home after graduation.

Ավելին
1/7

Կապ

  • DAAD Թբիլիսիի տարածաշրջանային գրասենյակ

    Թ. Ճովելիձեի 4 0108 Թբիլիսի Հեռախոս: (+995 32) 2 920 926
    Էլ. փոստ: info@daad-georgia.org