DAAD-ის შესახებ

Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.
© DAAD / Pankau

საკმარისია, თვალი გადავავლოთ ორგანიზაციის ისტორიას და ცხადი გახდება, რომ DAAD აერთიანებს ადამიანებსა და მეცნიერებას. DAAD 1925 წელს ჰაიდელბერგში, სტუდენტების ინიციატივით დაარსდა, დღესდღეობით კი ის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფონდს წარმოადგენს, რომელიც საერთაშორისო დონეზე უზრუნველყოფს სტუდენტებისა და მეცნიერების გაცვლას.

დაარსებიდან დღემდე DAAD-მა ორი მილიონი ადამიანი დააფინანსა გერმანიასა და მის ფარგლებს გარეთ. ის დღეს გერმანული უმაღლესი სასწავლებლებისა და სტუდენტური კავშირების გაერთიანებას წარმოადგენს. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ DAAD-ის საქმიანობა სცილდება მხოლოდ სტიპენდიების სფეროს: DAAD ხელს უწყობს გერმანული უმაღლესი სასწავლებლების ინტერნაციონალიზაციას, აძლიერებს საზღვარგარეთ გერმანისტიკას და გერმანულს, როგორც უცხო ენას, განვითარების ეტაპზე მყოფ ქვეყნებს ეხმარება კონკურენტუნარიანი უმაღლესი სასწავლებლების შექმნაში, იმავდროულად კონსულტაციას უწევს განათლების, მეცნიერებისა და განვითარების პოლიტიკის სფეროს ექსპერტებს.
DAAD-ის ბიუჯეტი სხვადასხვა ფედერალური სამინისტროების, პირველ რიგში კი საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ასევე ევროკავშირის სახსრებით ფინანსდება. თანადამფინანსებლებად მოიაზრებიან აგრეთვე საწარმოები, ორგანიზაციები და საზღვარგარეთის მთავრობები.

DAAD მსოფლიო რუკაზე

ორგანიზაციის ცენტრალური ოფისი ქ. ბონში მდებარეობს. DAAD-ს წარმომადგენლობა აქვს ასევე ბერლინში, რომელიც ხელოვანების ცნობილ პროგრამას კოორდინირებს. გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური 60 ქვეყანაში ფუნქციონირებს 15 საგარეო წარმომადგენლობისა და 57 საინფომაციო ცენტრის სახით. DAAD მათი დახმარებით ინარჩუნებს კავშირს უმნიშვნელოვანეს პარტნიორებთან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ახერხებს დაინტერესებული პირების კონსულტირებას სხვადასხვა ქვეყანაში.

სტიპენდიები საუკეთესოებისთვის

აფინანსებს რა საუკეთესოთა შორის საუკეთესოებს,  DAAD მიზნად ისახავს, აღზარდოს მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე სპეციალისტები და ექსპერტები.  მისი სურვილია, ალუმნებისა და სტიპენდიატების ურთიერთობის გზით, ხელი შეუწყოს კულტურათა შორის დიალოგს და ამით მსოფლიოში გრძელვადიან ურთიერთობებს ჩაუყაროს საფუძველი.

სტრუქტურები მთელი მსოფლიოსთვის

DAAD ცდილობს შექმნას სასწავლო პროგრამები, რომლებსაც საზღვარგარეთის უმაღლესი სასწავლებლები  სტრატეგიის სახით, ინტერნატიონალიზაციის პროცესში გამოიყენებენ. გერმანია უცხოელი სტუდენტების მობილობის კუთხით ერთ-ერთი წამყვანია მსოფლიოში. ამ ტენდენციის შესანარჩუნებლად 2020 წლამდე გერმანიაში 350.000 უცხოელი სტუდენტის მოზიდვა იგეგმება. მათ სწავლის პროცესში წარმატების მიღწევის იგივე შესაძლებლობები უნდა მიეცეთ, როგორიც ადგილობრივ სტუდენტებს. ათწლეულის ბოლოს, გერმანიაში ყოველ მეორე კურსდამთავრებულს  სწავლის პერიოდში საზღვარგარეთის გამოცდილება უნდა ჰქონდეს მიღებული.

DAAD ამკვიდრებს გერმანულის, როგორც მეცნიერების ენის მნიშვნელობას და მხარს უჭერს მრავალენოვნებას. DAAD ევროპაში საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სტრუქტურების განვითარების პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელია.

ცოდნა სამეცნიერო თანამშრომლობისთვის

DAAD-ის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითადი ქვაკუთხედია ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული ცოდნა, მოპოვებული უმაღლეს სასწავლებლებთან  თანამშრომლობის და მეცნიერული სისტემების გზით. DAAD ამას თავისი თანამშრომლების პროფესიონალიზმის, მთელს მსოფლიოში არსებული საგარეო წარმომადგენლობებისა და საინფორმაციო ცენტრების და იქ მომუშავე ლექტორების დახმარებით ახერხებს.

არსებული ცოდნა პერიოდულად ახლდება და ის სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებისას გამოიყენება. მის საფუძველზე DAAD კიდევ უფრო ძლიერდება, როგორც სამეცნიერო სტრუქტურებისთვის ინტერნატიონალიზიის იმპულსის მიმცემი.

გერმანიის უმაღლესი სასწავლებლების განცხადებები

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

ვრცლად

Professional IT Business & Digitalization Master

Ready for the next step in your IT-career? Welcome to the international master’s program Professional IT Business & Digitalization at HTW in Berlin. The program provides in-depth knowledge in the fiel...

ვრცლად

Full Scholarships Available: Master of Law & Business

Apply by 15 January and study with a full or partial scholarship at one of Germany’s top private universities: Bucerius Law School in Hamburg. Find out more!

ვრცლად

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & ...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

ვრცლად
1/4

კონტაქტი

  • DAAD-ის თბილისის რეგიონული ოფისი

    თ. ჭოველიძის ქ. 4 0108 თბილისი ტელეფონი: +995 322 920 926; სატელეფონო კონსულტაცია: ორშ, ოთხშ, ხუთშ, პარ 11:00 – 13:00 სთ.
    ელ. ფოსტა: info@daad-georgia.org