Content

Աշխատակիցներ

© DAAD Georgia

 

Գեբհարդ Ռոյլ

DAAD Թբիլիսիի տարածաշրջանային գրասենյակի ղեկավար

German studies, Romance studies and music studies in Frankfurt a. M., Montpellier, Berlin, Paris; 2001-2003 postgraduate studies „Central Asia/ Caucasus“ at Humboldt-University, also teaching assignments.
2006-2011 and 2017-2021 Head of the DAAD Information Centre Tbilisi, 2011-2017 head of division in DAAD/Bonn.

Դոկտոր Նինո Անթաձե

Ուսումնական ծրագրերի խորհրդատու

Թամարա Լացաբիձե

Ուսումնական ծրագրերի խորհրդատու

Արևիկ Հարությունյան

 Ուսումնական ծրագրերի խորհրդատու / Հայաստան

Սևար Կարաևա

Ուսումնական ծրագրերի խորհրդատու / Ադրբեջան

Լիկա Գլոնտի

EU4Dialogue ծրագիր - Ծրագրի ավագ մենեջեր

Նատալիա Գվերդծիթելի

EU4Dialogue ծրագիր - Ծրագրի մենեջեր

Ակտիվացնել DAAD քարտեզը

To activate the map, click on the button "Show map". We would like to point out that data will be transmitted to OpenStreetMap after activation. You can find more about this in our data privacy statement.

OpenStreetMap ազատ աշխարհատեղեկատվական համակարգի քարտեզներ։ DAAD-ն քարտեզներում նշված տվյալներն (անվանումները, սահմանները և այլն) իրենը չի համարում և պատասխանատվություն չի կրում դրանց ճշգրտության համար:

  • DAAD Թբիլիսիի տարածաշրջանային գրասենյակ

    Թ. Ճովելիձեի 4 0108 Թբիլիսի Հեռախոս: (+995 32) 2 920 926
    Էլ. փոստ: infodaad-georgia.org

Մենք միշտ պատրաստ ենք օգնել Ձեզ:

Հեռախոսային խորհրդատվություն
Երկուշաբթի, չորեքշաբթի և հինգշաբթի՝ 11:00-13:00

Առցանց խորհրդատվություն
Երկուշաբթի, հինգշաբթի՝ 14:00 – 18:00
Չորեքշաբթի՝ 10:00 – 14:00

Աշխատանքային լեզուներ՝
գերմաներեն, անգլերեն, վրացերեն, հայերեն, ադրբեջաներեն, ռուսերեն:

Խորհրդատվություններն իրականացվում են ամենաթարմ տեղեկատվության համաձայն։ Այնուամենայնիվ, տեղեկատվության վավերականության երաշխիք չի կարող տրվել: