Content

EU Projects

The DAAD is implementing two EU projects in Georgia: “EU4Dialogue” and “Support to Georgia’s Researchers’ Mobility”.

«ԵՄ-ն երկխոսության համար»

EU4Dialogue բազմաբաղադրիչ նախագիծը աջակցում է այն նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են Հարավային Կովկասում և Մոլդովայի Հանրապետությունում հակամարտող կողմերի միջև երկխոսության մթնոլորտի և մարդկանց միջև շփումների ձևավորմանը:

Ավելին

“Support to Georgia’s Researchers’ Mobility”

The purpose of the programme is to promote the cooperation among EU member states’ and Georgia’s research communities, increase the mobility of Georgian researchers and innovators and contribute to their integration in the European Research Area (ERA).

More at eu-research.ge

Առաջարկներ գերմանական բուհերից

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Ավելին

Management in Nonprofit-Organisations (M.A.) Master of Arts

For the society of tomorrow: become an expert in nonprofit management.

Ավելին

Find Your Bachelor’s Program at TUM Campus Heilbronn

Students at TUM Campus Heilbronn receive a high-quality education at the renowned TUM University of Excellence and extensive support services for their studies.

Ավելին
1/3

Կապ

  • DAAD Թբիլիսիի տարածաշրջանային գրասենյակ

    Թ. Ճովելիձեի 4 0108 Թբիլիսի Հեռախոս: (+995 32) 2 920 926
    Էլ. փոստ: infodaad-georgia.org
DAAD-ի գտնվելու վայրը ցուցադրող քարտեզի սքրինշոթ