Internationale Studierende lernen gemeinsam in der Bibliothek.

Երբ խոսքը վերաբերում է կրթությանը, միջազգային ուսանողներից շատերը նախապատվությունը տալիս են Գերմանիային: Բարձր համբավ վայելող համալսարանները, գրավիչ կրթական ծրագրերի առաջարկներն ու ֆինանսավորման մեծաթիվ հնարավորությունները դարձնում են այցը դեպի Գերմանիա այդքան հրապուրիչ: Ի՞նչ նախապայմաններ պետք է լրացնել, որտե՞ղ կարող եք գտնել համապատասխան կրթական ծրագրերը և ինչպե՞ս կարող եք ֆինանսավորել Ձեր ուսումը: Այստեղ Դուք կգտնեք ողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: